Wat is oefentherapie Mensendieck?

Oefentherapie Mensendieck is een therapie die u leert te bewegen op een gunstige manier. De grondlegster van oefentherapie Mensendieck is Bess Mensendieck (1864-1957). Zij geloofde dat geestelijke activiteiten niet los gezien kunnen worden van het lichamelijke. Geen geïsoleerde spieroefeningen, maar bewust en totaal bewegen. Een persoon kan bewust zijn eigen wil gebruiken om zijn houding en beweging te verbeteren.
Dit betekent goed te leren kijken en luisteren naar de informatie die uit het lichaam zelf wordt verkregen via de spieren, gewrichten, banden en pezen. Maar ook goed zoeken naar de juiste spanning in de spieren die nodig is voor een bepaalde beweging of activiteit waar u op dat moment mee bezig bent.

Tijdens een behandeling wordt er samen met u gekeken en geoefend naar een gunstig houdings- en bewegingspatroon bij het uitvoeren van verschillende activiteiten, u wordt bewust van uw gedrag, van wat u doet. U gebruikt uw oefeningen, tips en/of tools om uw houding te beïnvloeden en zodoende kunt u uw houdings- en bewegingspatroon zelf te goed veranderen.

Tarieven 2019

Voor patiënten die verzekerd zijn voor oefentherapie mensendieck:
De verschillende zorgverzekeraars sluiten contracten af met de oefentherapeuten, in deze contracten bepaalt de zorgverzekeraar welk bedrag voor een behandeling vergoed wordt.
De praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Voor patiënten die niet verzekerd zijn voor oefentherapie mensendieck :

  • Behandeling oefentherapie                              32,00 Euro
  • Toeslag uitbehandeling                                     12,00 Euro
  • Intake en onderzoek na screening                  42,00 Euro
  • Intake en onderzoek na verwijzing                42,00 Euro
  • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek        55,00 Euro

Informeer bij uw zorgverzekering of uw aanvullende verzekering de behandelingen vergoed en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.